Herunder er der link til referatet af årets generalforsamling, som afvikledes mandag den 24/2 med pænt fremmøde, og konstitueringen i den valgte bestyrelse.


Referat
Konstituering
Til hjemmesiden