Konstituering!
Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig uændret.
Benny Nielsen, Formand
Niels Jørn Westphael, Næstformand
Iver Christensen, Kasserer
Birte Petersen, Sekretær
Frank Vraa, Gammelt Nyt
Steffen Sand, Arkivmedarbejder
Jens Hilmer Jakobsen, Arkivleder
Til hjemmesiden